Ambar Modülü

  • Amaç: Hastane depo ve ambarlarında tutulan sarf malzemelerine ilişkin stok işlemlerinin yürütülmesi, demirbaş kayıtlarının tutulması ve gerekli işlemlerin yapılması amaçlanmıştır.
  • Kullanıcılar: Depo sorumlu personeli.
  • Yazıcı Çıktıları: Stok kartları,Ekstre,Hareket raporları,Stok sayım raporu,Alım raporları,Çıkış raporları.