Ayarlar ve Parametreler Modülü

AYARLAR VEparametreler

 

  • Amaç: Bu modülün amacı sistemde yer alan tüm programda kullanılan parametrik değişkenlerin tanımlanabilmesi, düzeltilebilmesi ve görüntülenebilmesidir.
  • Kullanıcılar: Bu modülde iki ayrı kullanıcı grubu yararlanabilir. Birincisi HBYS de kullanılacak bütçe kalemleri, kurum isimleri özellikleri, çalışan personel bilgileri, hastanenin poliklinik ve servislerini tanımlayacak olan yönetici. İkinci grup ise kullanıcı şifreleri ve kullanıcı haklarını belirleyecek olan yöneticidir.

Program her parametre birimi için ayrı bir menüye sahiptir.

Ayarlar Programındaki bilgi değişiklikleri program tarafından sistemdeki bilgi bütünlüğünü bozmayacak şekilde kontrol altında tutulur. Örneğin fatura kesilmiş olan bir kurum kaydının silme komutuna karşı kullanıcıya gerekli açıklamayı yaparak işlemi gerçekleştirmemesi gibi.

Bu programda ki her menüde seçilen bölüme göre ayrı ayrı düzenlemiş alt ekranlarla kullanıcı tanımlama esnasında program tarafından yönlendirilir.