Bordro Modülü

bordro

  • Amaç: Bu modül, personel maaş çizelgelerinin hazırlanmasında kullanılır.
  • Kullanıcılar: Muhasebeciler ve maaş mutemedleri.