Doktor Poliklinik Modülü

doktor modulu

 

  • Amaç: Bu modül hasta muayene bilgilerinin doktorlar tarafından programa girilmesini amaçlar.
  • Kullanıcılar: Doktorlar.
  • Yazıcı Çıktıları: Hasta epikrizleri ve diğer raporlar.

Doktor poliklinik modülüne giriş yapıldıktan sonra bekleyen hasta listesi sıralanır, hangi hasta muayenedeyse üzerine gelip enter tuşuna basılır ve hasta işleme alınır burada hastanın muayene bulguları, tetkik istekleri girilir, rapor ve epikriz print edilir, hastanın işlemi bitince Muayene edildi butonuna basarak hasta muayenesi biten hastaların arasına alınır. İşlem listesi butonuna basıldığında, ilgili doktorun hak ediş bilgilerine ulaşılır.

Kullanıcı bu bölümde hastanın kimlik, adres, bakiye,yatış bilgilerini görebilir, icd10 tanısını girebilir, hasta ile ilgili hatırlatma kaydı ve dikkat bilgisi girebilir.

Hasta şikayetleri bölümünde hastanın şikayetleri, hikayesi, muayene bulguları,ön tanı,tanı,röntgen bulguları,laboratuar bulguları,yapılan işlem,önerilen tedavi planı ve notları girilebilir. Kullanıcı hastanın önceki muayenesinden bilgide alabilir.

Laboratuvar istekleri bölümünden hastanın laboratuvar istekleri girilebilir ve laboratuvar dan hastaya işlenen sonuçları görülebilir.

Röntgen istekleri bölümünden hastanın röntgen istekleri girilebilir ve röntgenden hastaya işlenen sonuçları görülebilir.

Rapor Epikriz bölümünden hastaya istenen raporlar verilebilir, epikriz ve anamnez yazdırılabilir.

İlaç raporları, Kurul Raporu, İstirahat Raporu, Çalışabilir ve İş Göremezlik Belgeleri yine hastaya buradan verilebilir ve Medula üzerinde kayıt ettirilir.