Fatura Modülü

fatura modulu

  • Amaç: Kurum ve hasta fatura takibi ile istatistiki bilgilerin alınmasını amaçlayan modüldür.
  • Kullanıcılar: Kurum evrak personeli veya muhasebe servisindeki yetkili personel.
  • Çıktılar: Toplu kurum faturaları ile istatistiklere ait çıktılar yazıcıdan alınabilir.

Programın amacı, Poliklinik kayıttan kaydedilen hastalara toplu fatura kesmek, listelemek, kurum ve toplu kurum faturalarını gönderme işlemlerini, takibini, ödeme girişlerini yapmak, teslim edilen kasalara ulaşmak, yazdırmak, düzenlemeler yapmak, doktor tetkik raporlarını almak, doktor hak ediş lerini çıkartmak, kullanıcı performanslarını kontrol etmek, ciro raporu almak, faaliyet analizini çıkartmak ve kurum faturası kesilmemiş evrakları kontrol etmektir.