Hakkımızda


Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS)
; özet olarak, bir hastanedeki tüm tıbbi ve idari işlemlerin bilgisayar ortamında yapılması, her türlü verinin birbirine entegre olarak çalışan çeşitli modüller yardımıyla, farklı kullanıcılar vasıtasıyla ana bir veri tabanına girilmesi ve gerekli olan tüm çıktıların/verilerin bu veri tabanından tekrar anlamlı bir şekilde geri alınmasını sağlayan, hastanelere zaman, işgücü kazancı , maddi kazanç ve en önemlisi düzgün ve güvenilir istatistiki veri/bilgi sağlayan bir yazılımlar bütünü olarak tanımlanabilir.

Bugüne kadar HBYS’nin faydalarından genellikle maddi kazanç kısmı ön plana çıkmış olarak gözükmüş olsa bile son dönemde, bu sistemlerden elde edilebilecek düzgün ve güvenli verilerin , istatistiki bilgilerin faydası daha çok ön plana çıkmaya başlamış ve bu bilgilerin hastane yönetiminden başlayarak ulusal sağlık politikalarını geliştirmeye kadar bir çok aşamada etkili ve verimli bir şekilde kullanılabileceği gerçeği artık kabul edilmiş durumdadır. Artık esas amaç ham verinin, kullanıma hazır bilgiye dönüştürülebilmesi olmuştur.

Geleceğimizi yönlendiren Bilişim Teknolojisi ile hastanelerin sorunlarına çözüm üretebilecek yazılım programları kaçınılmaz hale gelmiştir.

Bu noktadan hareketle Arnil-Net Bilgisayar İletişim Hizmetleri Yazılım Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak ana hedefimiz; bilişim teknolojisinde meydana gelen ilerlemeleri yakından izleyerek, Türkiye’nin sağlık kültürüne ve sağlık kurumlarına uygun Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (TIPPLUS) geliştirmektir.

TIPPLUS adını verdiğimiz Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımımız, yönetimsel modüllerle hastane yönetiminin, tıbbi modüllerle de sağlık personelinin omuzlarındaki yük hafifletilerek sağlık sektörünün sorunlarını en aza indirgemek amaçlanmıştır.

TIPPLUS; hastane kaynaklarının daha verimli kullanımı, hizmet kayıplarının en aza indirgenmesi ve karlılığın arttırılarak hastanenin finansal açıdan güçlü kılınabilmesine olanak verecek nitelikte bir otomasyon yazılımıdır.

Hastane yönetimi kolay iş değildir.
Bilgi, Tecrübe, Sabır
ve iyi bir Otomasyon gerektirir.