Hemodiyaliz Modülü

  • Amaç: Hemodiyaliz hastalarının takibinin ve ilgili raporlarının alındığı modüldür.
  • Kullanıcılar: Tıbbi sekreterler, Hemodiyaliz hemşireleri, Doktorlar.
  • Yazıcı Çıktıları: Epikriz raporu ve ilgili raporlar.