Laboratuvar Modülü

laboatuar modulu

 

 

  • Amaç: Bu modül, Yatarak ve Ayaktan tedavi olan hastalara yapılacak laboratuvar tetkiklerinin takibi, onay, barkod, sonuç yazdırma, rapor ve istatistik işlemlerinin yapılmasını amaçlar.
  • Kullanıcılar: Laborantlar, ön desk personeli.
  • Yazıcı Çıktıları: Günlük Laboratuvar Defteri, Hasta Sonuç Raporları.

Laborant, Laboratuar modülünü çalıştırdığı anda, sonuç girilmesi beklenen hasta listesi görüntülenir.Hangi hastaya ait sonuç girilecek ise o hasta çift tıklanarak işleme alınır.

Hastadan istenen tetkike ait sonuçlar girildikten sonra, hastaya laboratuar sonuç listesi verilebilir.