Memur & İşçi Bordro Modülleri

  • Amaç: Saymanlık ve Defterdarlıklardan alınan ödeneklerin hesaplanması ve memur personele maaş ödemeleri, Performans ödemeleri, Emekli Sandığı, Vergi vs ödemelerinin hesaplandığı modüldür.
  • Kullanıcılar: Tahakkuk Servisi.