Muhasebe Modülü

vezne ve muhasebe modülü

 

 

fatura 2

 

  • Amaç: Otomasyona girilen bilgilerin muhasebeleştirilmesi.
  • Kullanıcılar: Muhasebe elemanları.
  • Yazıcı Çıktıları: Raporlamalara ait çıktılar alınır.

Muhasebe modülünde, bir işletmenin resmi Muhasebesinin kaydının tutulması, Muhasebe işlemlerinin gerekli olan tüm raporlaması mevcuttur.

Hastanede oluşan hasta faturaları seçim yapılarak otomatik olarak muhasebeleştirilir veya faturalar fiş giriş ekranından manuel olarak muhasebeye işlenebilir. Fiş giriş ekranından Açılış fişi, Mahsup fişi, tediye fişi, tahsil fişi ve kapanış açılabilir.

Programda tüm muhasebe kodları hesap planı bölümünden tanımlanabilir. Hesap planı tanımlaması ve bütçe tanımlaması yapılarak hangi bütçe kaleminden ne kadar harcandığını veya aşıldığı anda ki görsel uyarı sistemini program kendi sağlamaktadır.

Alış faturaları Muhasebe programından girilebilir.

“Kasa Defteri” kısmından kasa defteri istenen kriterlere göre (hesap adı, açıklama, ödenen) sorgulanabilir. Fiş tarihi, yevmiye tarihi, hesap koduna göre de sıralama yapılabilir ve yazdırılabilir.

“Ana mizan” kısmından istenen tarih aralığına göre aylık, geçici, kati, detaylı ve kapanış mizanı alınabilir.

“Ayrıntılı mizan” kısmından istenen tarih aralığına göre hesap kodu ve bakiye tutar kriterleri ile sorgulanır ve yazdırabilir.
Muhasebe programında mizanlar, yevmiye defterleri, bilgi formları, gelir- gider cetveli, defteri kebir raporlamalar alınabilir.

 

fatura 3