Muhasebe Modülü

muhasebe

MUHASEBE MODULU

 

  • Amaç: Otomasyona girilen bilgilerin muhasebeleştirilmesini sağlayan modüldür.
  • Kullanıcılar: Muhasebe personeli.

Muhasebe modülünde Bir işletmenin resmi Muhasebesinin kaydının tutulması, Muhasebe işlemlerinin gerekli olan tüm raporlaması mevcuttur.

Programda tüm muhasebe kodları hesap planı bölümünden tanımlanabilir. Hesap planı tanımlaması ve bütçe tanımlaması yapılarak hangi bütçe kaleminden ne kadar harcandığını veya aşıldığı anda ki görsel uyarı sistemini program kendi sağlamaktadır.

Alış faturaları Muhasebe programından girilebilir.

“Kasa Defteri” kısmından kasa defteri istenen kriterlere göre (hesap adı, açıklama, ödenen)sorgulanabilir. Fiş tarihi, yevmiye tarihi, hesap koduna göre de sıralama yapılabilir ve yazdırılabilir.

“Ana mizan” kısmından istenen tarih aralığına göre aylık, geçici, kati, detaylı ve kapanış mizanı alınabilir.

“Ayrıntılı mizan” kısmından istenen tarih aralığına göre hesap kodu ve bakiye tutar kriterleri ile sorgulanır ve yazdırabilir.

Yevmiye

Muhasebe programında mizanlar, yevmiye defterleri, bilgi formları, gelir- gider cetveli, defteri kebir raporlamalar alınabilir.

Ayrıca girilen kayıtların çoklu kullanımına yönelik; hangi kullanıcının girdiği veya düzeltme yaptığı günlük olarak tutulmaktadır.

Muhasebeleştirme kısmında önce sabit tanımlarının yapılması gereklidir.
Depo stokları, Sabit tanımlar, İlk kodları, P.O.S. cihazları, Tetkik grupları, Kurum grupları, Kurumlar, Doktor grupları, Doktorlar ile ilgili sabit tanımlar girilmelidir.

Hastanede oluşan hasta faturaları seçim yapılarak otomatik olarak muhasebeleştirilir veya faturalar fiş giriş ekranından manuel olarak muhasebeye işlenebilir. Fiş giriş ekranından Açılış fişi, Mahsup fişi, tediye fişi, tahsil fişi ve kapanış açılabilir.