Özel Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

Özel hastane bilgi yönetim sistemleri için yazılmış olan modüllerimiz birbirleri ile entegre olarak çalışmakta ve gerekli cihazlarla tüm entegrasyonları sağlanmıştır. İstenilen her modül sisteme entegre edilebilir.

Randevu Modülü
Poliklinik Kayıt Modülü
Doktor Poliklinik Modülü
Laboratuvar Modülü
Röntgen ve Ultrason Modülü
Yatan Hasta Kayıt Modülü
Cep Depo İstem ve Takip Modülü
Eczane Modülü
Demirbaş Takip Modülü
Ambar Modülü
Satınalma İstem Modülü
Satınalma Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Bordro Modülü
İnsan Kaynakları Modülü
İlaç Raporu Medula
Hostes Modülü
Cihaz Takip ve Kalibrasyon Modülü
Ayarlar ve Parametreler Modülü
Yönetici Modülü