Poliklinik Kayıt Modülü

 

  • Amaç: Bu modül hastanın bilgilerinin ilk girildiği yerdir. Kimlik, muayene bilgilerinin alınarak gerektiğinde tetkik işlenmesi ve muayene kayıtlarının oluşturulması ve hastanın tek bir protokol numarası ile sistemde takibini amaçlar.
  • Kullanıcılar: Bu modülü Ön büro, hocaların asistanları ve hemşireler kullanır.
  • Kullanım: Kurumunuza gelen hastaların kimlik kayıtlarının yapıldığı, bu kayıtların sürekli saklandığı ve gitmek istedikleri polikliniğe yönlendirildikleri modüldür. Acil hasta, yatan hasta, poliklinik hastasının kayıt kabullerini yapabilen modül, eğer hasta daha önceden kurumunuza gelmiş ise kurum bilgileri hasta adının girilmesi üzerine otomatik getirilir ve değiştirilerek kaydedilmesine izin verir. Hasta daha önceden gelmemiş ise otomatik olarak benzersiz bir hasta numarası üretilir ve bu hasta numarası hastanın daha sonraki gelişlerinde kullanılır.

Yazıcı Çıktıları: Bu modül hastaya tanıtım kartı, hasta faturası, kurum faturası, kasa raporu, bakiye raporları, fatura listeleri çıktılarını sağlar. Kurum faturalarının ilgili kurumlara gönderilebilmesi için muhasebeye teslim işlemi yapılır.

Bu modülde Hastaya işlenen tetkiklerin toplamları ve kurum toplamları programın alt bölümündeki panelden kullanıcı tarafından rahatlıkla okunabilir. Hastaya yapılan ıskonto ve KDV tutarları görülebilir.

Hasta SGK kurumu hastası ise, hastaya açılan yeni muayene penceresinde hastaya takip numarası alınabilmesi için otomatik Medula ekranı açılır. Hastanın bilgileri doğru ise medula tarafından hastaya takip numarası alınır.

Eğer hastanın karnesi yada TC kimlik numarasında bir hata var ise, medula ekranından bu görülebilir.

Poliklinik hasta kabulünde veya acil hasta kabullerinde GSS takip numarası alınamayan hastalar listelenip geçmişe dönük toplu olarak GSS Takip numarası alınılabilir.

GSS takip numarası alınıp dosyası kapanmış poliklinik, acil ve klinik hastalar toplu olarak medulaya gönderilir. Gönderilmeden önce gerekli ön kontrolleri program kendisi yapar. (tanı girilip girilmediği, tedavi sonucunun girilip girilmediği v.b.)

Meduladan onayı alınmış hastalar ellişer balyalar oluşturulup fatura edilir ve faturaya fatura teslim numarası meduladan alınır. Sonraki işlemler dönem sonlandırma sitesinde yapılır.

Medula raporları: İlaç raporu kaydında kullanılan modüldür. Tedavi, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık, doğum öncesi çalışabilir,Analık, Doğum, Protez, Maluliyet, İlaç kullanım,İlaç muafiyet raporları medulaya kaydı yapılıp, dönem sonlandırma web sitesinde çıktıları alınabilmektedir.

Hastanın tahsilatı yapılır, faturası ya da kurum faturası yine bu ekrandan kesilebilir.

Faturası kesilen ve ücreti tahsil edilen hastanın kayıtlarında artık program değişiklik ve silmeye müsaade etmeyerek, bilgi bütünlük ve doğruluğunu sağlama alır. Yönetici şifresi ve kodu ile kayıt tekrar düzenlemeye açılabilir.

Diğer İşlemler bölümünde ise aşağıda listelenmiş tüm işlemler yapılabilir.

- Hastanın Kurumunu Değiştir
- Hasta Birleştir
- Kasa Dökümü, Kasa Devir ve Kasa Onay İşlemleri
- Hasta Para iade
- Bakiye Raporları
- Fatura Listeleri
- Hastayı Yatırmak İçin Medula Sevki Yap
- Hastanın Yatış İşlemleri
- Kurum Faturası Kesilmemiş Evraklar
- Kurum Evrak Takip Listesi
- Randevulu Hastayı İşleme Al
- Kasa Açılış