Radyolojik Görüntüleme ve Arşivleme Sistemi (PACS)

PACS

 

PACS panoramik ve lokal radyolojik görüntülerin dijital olarak elde edilmesi, arşivlenmesi ve iletilmesi sistemi olarak tanımlanabilir.

TıpPlus PACS Sistem, dijital olarak elde edilen görüntülerin saklanmasını sağladığı gibi, bu görüntülerin bilgisayar ağları aracılığı ile sağlık merkezinin içinde yer alan herhangi bir bilgisayara veya başka merkezlere ulaştırılmasına da olanak tanıyor.

Hospital Information System (Hastane Bilgi Sistemi), Radyology Information System (Radyoloji Bilgi Sistemi) ve PACS arasında kurulan bağlantı sayesinde radyolojik görüntülerin yanı sıra, görüntülerin raporları ve hastanın kayıtlı bulunan diğer bilgileri de intranet yoluyla gözlenebilir. Böylece hekim bir tuşa bastığında, masasından hastanın bütün bilgilerine ulaşabilir ve karşılaştırmalı değerlendirme yapabilir.

TıpPlus PACS ın en önemli avantajlarından biri de dijital görüntülerin dünyanın herhangi bir yerindeki sağlık merkezine gönderilebilmesi.

PACS sisteminde görüntüler, DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) olarak, yani değişik cihazlardan elde edilen medikal görüntülerin tüm dünyada kullanılan standart bilgi formatında saklanabilir.

Böylece bu bilgiler hastane içinde başka bilgisayarlara iletilebildiği gibi, ülke içindeki başka merkezlere ya da yurtdışındaki merkezlere de aynı kalitede gönderilebiliyor.