Röntgen ve Ultrason Modülü

R,ntgen ve ultrason modulu2

  • Amaç: Bu modül, Yatarak ve Ayaktan tedavi olan hastalara yapılacak laboratuvar tetkiklerinin takibi, onay, barkod, sonuç yazdırma, rapor ve istatistik işlemlerinin yapılmasını amaçlar.
  • Kullanıcılar: Laborantlar, ön desk personeli.
  • Yazıcı Çıktıları: Günlük Laboratuvar Defteri, Hasta Sonuç Raporları.

Hasta bulunup muayenesi seçildikten sonra öndesk ten giriş yapılan doktor istekleri listelenir. Ayrıca; yapılacak röntgen işleminin tipi “Normal, Adli, Acil, Acil+Adli, İlaçlı, Diğer “ seçilebilir. Kullanılan filmin ebat ve adedi teknisyen tarafından girilebilir.