Sağlık Kurulu Modülü

sağlık kurulu modülü

 

  • Amaç: Sağlık Kurulu ve tek hekim raporlarının hazırlanması ve arşivlenmesi.
  • Kullanıcılar: Sağlık kurulu odası çalışanları.
  • Yazıcı Çıktıları: Sağlık Kurulu ve tek hekim raporları.

İşe, okula başlama, sakatlık, iş görememezlik, istirahat, doğum vb. durumların tespitine yönelik olarak iş ve işlemlerinin takip edildiği ve kayıtlarının tutulup çıktılarının alınabildiği modüldür.