Sicil Modülü

  • Amaç: Personel / Sicil Bilgilerini kaydını tutmak ve raporlamalar yapmak.
  • Kullanıcılar: Sicil personeli.
  • Yazıcı Çıktıları: Çeşitli izin belgeleri ve raporlar.

Bu modülde Hastane personelinin kurum içi atama, terfi, kadro düzenlenmesi yapılabilir ve bu hareketler izlenebilir.

Hastane personelinin izin, rapor, nöbet, vardiya işlemleri düzenlenebilir ve izlenebilir.

Her türlü ek ödeme işlemlerinin düzenlenmesi ile maaş bordrolarının düzenlenmesi yapılabilir.

Ayrıca bu modül parametrik bir yapıda olmakta, mevzuattaki değişiklikler parametreler aracılığı ile modüle yansıtılabilmektedir. Memur ve sözleşmeli (döner sermaye, vakıf, dernek) personele ilişkin kimlik, sicil ve özlük bilgileri tutulabilmektedir.