Tıpplus Muayenehane Sistemleri

muayene

Hasta Kayıt

Muayenehaneye gelen tüm hastaların, gerekli kişisel ve tıbbi bilgi kayıtlarının saklandığı ve  ilgili veritabanının oluşturulduğu modül.  Aynı zamanda hastanın  muayene ve tedavisi ile ilgili ücretlendirme, fatura hazırlanması ve tahsilatın yapılması süreçlerinin takibi sağlanır.

Muayene

Hasta  Kayıt modülü ile dosyası oluşturulan hastanın muayenehaneye ilk gelişinden sonraki aşamalarda bu veritabanına kolaylıkla geri dönüş sağlanarak, tıbbi süreçlerle ilgili gereksiz tekrarların önlenmesi  hedeflenir.  Bu modülü kullanarak Sağlık Bakanlığı sisteminden e-defter numarası da alınabilir.

Randevu

Hasta randevularının oluşturulduğu, bu randevuların tedavi süreçlerine uygun olarak  belirli bir düzende olmasının amaçlandığı ve takibinin yapıldığı modüldür.

Sağlık Net Gönderimleri

Sağlık Bakanlığının oluşturmuş olduğu ülke çapındaki veri sistemi  sağlık net e gönderilmesi gereken verilerin uygun formatta hazırlanarak gönderilmesi.

Hastane Klinik Protokol Gönderimleri

Sağlık Bakanlığı’na gönderilmesi gerekli olan hastane klinik protokollerinin muayenehane programının içindeki ilgili menünün kullanılarak hazırlandığı modüldür.

Ayarlar

Programda;  tetkikler , kullanıcılar , kurumlar vb. gibi çeşitli  alanların yeniden tanımlanıp düzenlenebildiği modüldür.

Raporlar

Kasa, Bakiye ve hasta raporlarını alabildiğimiz alandır.

Servis

Tıpplus ile iletişime geçip yardım istenebilen , yedek alma işlemlerinin yapıldığı alandır.