Yönetici Modülü

yonetici modulu

 

Yalnızca yöneticilerin ulaşmaya yetkili olduğu bilgilerin bir arada görülebildiği bir modüldür.

Amaç: Toplam ciro, hasta istatistikleri, giderler vb. bilgileri görmeye yetkili olan idari personelin bu bilgilere daha çabuk ulaşmasını sağlamak.

Kullanıcılar: Başhekim, Hastane Müdür ve Yardımcısı, Başhemşire vb.